DevOps & Project Management

Освітня бакалаврська програма: Розподілені інформаційні системи та технологіїСпеціальність:126 Інформаційні системи та технології Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету "Львівська Політехніка"

Illustration
Illustration

Про освітню програму

Мета освітньої програми полягає у формуванні та розвитку:

    загальних і професійних компетентностей з інформаційних систем та технологій, що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці; 
    глибокого системного розумінням сучасних інформаційних технологій та систем, відточених вмінь та компетентностей щодо їх системної інтеграції та адміністрування;
    високо фахового системного комунікування з замовниками, розробниками та експлуатаційниками сучасних інформаційних систем;
    умінь та розуміння процесів управління проектом, управління командою і ресурсами проекту за допомогою специфічних методів, завдяки яким проект завершується успішно і досягає своєї мети.