Розробники програми

Illustration

Литвин Василь

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем та мереж, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».«Запропоновані в освітньо-професійній програмі дисципліни відображають сучасні підходи до навчання і відповідають аналогічним програмам зарубіжних університетів, а набуті знання і навичками випускники використовують в українських та зарубіжних ІТ фірмах»

Том'як Оксана

Business Analyst y Perfectial

Управління ІТ проектами має багато нюансів і особливостей та потребує специфічних знань. Але більшість ІТ менеджери - самоучки. Саме тому, ми зробили комплексну програму, що поєднує глибокі теоретичні знання та освоєння практичних навичок. Програма цікава тим, що в основі її лежить досвід фахових менеджерів та їх знання. Програма підійде тим, хто планує в майбутньому не просто писати код, а виходити на нові горизонти та керувати ІТ проектами.

Illustration
Illustration

Беген Євген

Technical Leader у SoftServe

Університети є важливим джерелом молодих спеціалістів у IT галузі, тому створення нових і оновлення існуючих програм є ключовим моментом для підвищення якості знань тих студентів, що хочуть стати професійними інженерами та проджект менеджерами. На сьогодні, ДевОпс є однією із найбільш потрібних профілів та існує висока конкуренція за найм таких спеціалістів. З іншої сторони, «поріг входження» є високим - кількість знань та потрібних інструментів є доволі великою і тому важко отримати базові необхідні знання самостійно. Університетська програма повинна сприяти систематизації та поетапному засвоєнню знань та отриманню навиків у межах кооперації кафедри із розробницькими компаніями.

Демків Любомир

Д.т.н., професор, професор кафедри інформаційних систем та мереж, Один з розробників NATO project SPS G5176 - «Agile Tyre Mobility for Severe Terrain Environments»

Illustration
Illustration

Василюк Андрій

Гарант освітньої програми, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем та мереж, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка», проводить дослідження у предметних областях «Проектування WEB-систем» та «Мережне забезпечення комп’ютерних систем проектування».
«Львів посідає провідне місце на IT-ринку України. Освітня програма покликана забезпечити підготовку фахівців для потреб ІТ фірм міста».

Кунанець Наталія

Заступник завідувача кафедри інформаційних систем та мереж доктор наук із соціальних комунікацій, професор, с.н.с., професор кафедри інформаційних систем та мереж, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка». Проводить дослідження у галузі управління ІТ проектами та комунікаційних технологій.
«Набуття комунікативних навичок, уміння працювати в команді сьогодні високо цінуються на сучасному ІТ ринку. А здобуттю цих компетентності сприяє навчання на зазначеній спеціальності».

Illustration