Про освітню програму

Спеціальність

126 Інформаційні системи та технології

Форма навчання

Денна

Освітній рівень

Бакалавр

Освітньо-професійна програма в НУЛП

DevOps & Project Management

Мета освітньої програми полягає у формуванні та розвитку:

    загальних і професійних компетентностей з інформаційних систем та технологій, що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці; 
    глибокого системного розумінням сучасних інформаційних технологій та систем, відточених вмінь та компетентностей щодо їх системної інтеграції та адміністрування;
    високо фахового системного комунікування з замовниками, розробниками та експлуатаційниками сучасних інформаційних систем;
    умінь та розуміння процесів управління проектом, управління командою і ресурсами проекту за допомогою специфічних методів, завдяки яким проект завершується успішно і досягає своєї мети.

Переваги програми

icon

Командна робота при виконанні навчальних проектів

icon

Виробнича практика в ІТ компаніях

icon

Зимові та літні школи з від провідних ІТ компаній

icon

Вивчення професійної англійської мови

icon

Формування Soft Skills

icon

Проведення позааудиторних занять

Що слід розуміти під термінами «Інформаційна система», «Інформаційні технології», «Інтеграція інформаційних систем» та «Управління ІТ проектами»?

Інформаційна система - це сукупність засобів збору, зберігання, передачі, опрацювання інформації в певній предметній області для досягнення поставленої мети. Інформаційна система - це організаційно впорядкована сукупність інформаційних ресурсів та інформаційних технологій, зокрема з використанням технічних засобів, що реалізовують такі інформаційні процеси, як отримання вхідних даних; опрацювання цих даних, а також надає можливість накопичення даних, аналізу і моделювання. Термін «інформаційна система»­ описує клас програмних продуктів, що автоматизують ведення бізнесу.
Інформаційні технології — це сукупність методів і засобів, що використовуються для збору, зберігання, опрацювання і поширення інформації. В даний час діяльність людини стала сильно залежати від цих технологій, вони потребують постійного розвитку над розробками.

Illustration
Illustration

Під «інтеграцією інформаційних систем» слід розуміти реалізацію нової парадигми інтеграції та адміністрування різнотипових компонентів інформаційних систем, яка отримала назву Development and Operations (DevOps), що українською мовою трактується як розроблення та супровід (інтеграція) інформаційно-технологічних продуктів впродовж життєвого циклу.Парадигма DevOps подається як комплекс інформаційних технологій, які в системному поєднанні забезпечують високоефективне функціонування інтегрованої команди ІТ проекту – системних аналітиків, розробників, інтеграторів та експлуатаційників, що реалізує та підтримує його на всіх етапах життєвого циклу. Це набір комунікаційних практик, які сприяють швидкому і надійному створенню, тестуванню та впровадженню передових інформаційно-технологічних продуктів в промислову експлуатацію.Фахівці з DevOps беруть на себе повну відповідальність за надані сервіси та створені інформаційно-технологічні продукти, тісно співпрацюючи з групою експлуатації.

Управління проектами/Project Management – комплекс дій, спрямованих на виконання проекту, які передбачають планування проектних завдань, їх інтеграцію, координацію, реалізацію.Управлінські дії в контексті проекту забезпечують ефективну організацію роботи у проекті завдяки налагодженню ефективної роботи для досягнення цілей проекту.