Illustration

Про наc

Кафедра інформаційних систем та мереж Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» проводить підготовку студентів за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології».
В рамках цієї спеціальності у співпраці з Львівським ІТ Кластером розроблено освітньо професійну програму підготовки бакалаврів: «DevOps & Project Management», яка має два вибіркові блоки «Управління ІТ проектами/Project Management», «Інтеграція інформаційних систем/DevOps».

Освітню програму розроблено на основі найкращих світових програм підготовки ІТ-фахівців, рекомендацій ACM та IEEE, на основі аналізу світових освітніх пропозицій провідних університетів в розрізі вивчення проблематики управління ІТ проектами, динамічної інтеграції та адаптивного адміністрування розподілених інформаційних систем та технологій показує, що вона відображається як в окремих навчальних курсах, так і в цілісних освітніх напрямах магістерського рівня. Навчальні курси DevOps викладаються, зокрема у Johns Hopkins University (Балтімора, США) в контексті підготовки фахівців за Engineering for Professionals program, в університеті Carnegie Mellon (Пітсбург, США). Програму професійної підготовки фахівців з DevOps започаткувала і компанія Microsoft у структурному підрозділі DevOps Institute, який за результатами підготовки сертифікує випускників на базі 7 основних компетентностей DevOps.

Illustration

Дізнайтесь умови вступу зараз!

Illustration

Основним завданням цієї програми є підготовка розробників інформаційних систем з використанням сучасних інформаційних технологій. Освітня програма спрямована на вироблення у студентів навиків та на здобуття знань для самостійного виконання складних ІТ проектів та навичок роботи в команді.

Освітня програма вирізняється поєднанням підготовки з фундаментальних математичних дисциплін, освоєння сучасних інформаційних систем та технологій, яку здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький склад та представники ІТ бізнесу безпосередньо в повідних компаніях. Такий підхід сприяє швидшій адаптації випускників до кваліфікаційних вимог ІТ ринку.

Результатом навчання студентів за освітньо-професійною програмою є набуття ними компетентностей з проблем проектного управління та шляхів їх вирішення, використання сучасних інструментів, «системного інтегратора, адміністратора, комунікатора» в секторі інформаційних систем та технологій виробничого та невиробничого спрямування.

Майбутній фахівець – випускник зазначеної освітньо-професійної програми бакалаврського рівня повинен володіти широким спектром знань, вмінь, навичок та набути компетентностей, необхідних для ефективної реалізації процесів професійного комунікування з замовниками інформаційних систем та технологій, з групами експлуатаційників інформаційних систем та технологій для їх неперервної інтеграції, системного адміністрування, адаптивного доповнення та розвитку, управління проектами, діяльність яких спрямована на досягнення максимально можливої ефективності при заданих обмеженнях щодо часу, коштів, ресурсів і якості кінцевих результатів.